Svärmhjälp

Svärmning, dvs. då en drottning ger sig av från sin kupa med ett följe av bin för att undvika strid med en ny ungdrottning. Detta är en naturlig del av binas liv och har till syfte att föröka antalet samhällen genom delning. Då människorna har eliminerat binas traditionella boplatser som ihåliga gamla träd och stockar bosätter sig bina oftast i för oss mindre lämpliga hålrum som skorstenar och ventilationsschakt.

Svärminingen sker oftast i två steg: Drottningen flyger ut ur sin kupa följd av upp till 20.000 bin. Hon sätter sig ofta i ett närbeläget träd och spanarbin skickas ut för att hitta en lämplig boplats. Det är oftast i detta läge, som typiskt varar i några timmar, som bina lättast kan tas om hand.

När spanarbina återkommer lockar de med sig svärmen till den nya boplatsen och bina ”flyttar in”. Det blir då ofta betydligt svårare att få ut bina levande om de tex. satt sig några meter ner i en skorsten ed.

Kontakta därför gärna en biodlare för hjälp med att ta hand om svärmen så tidigt som möjligt.

Här listas biodlare som är villiga att hjälpa till med att ta hand om svärmar:

Upptagningsområde Namn Telefon

Storgöteborg Mikael Lagerman 0709-87 69 66

Utby, Partille, Sävedalen, Kortedala, Hjällbo., Bergsjön, Gamlestaden, Göteborg mm. Pelle Hallman 0707-76 74 72 / 0704-97 38 60

Mölndal, Kortedala, Storgöteborg Shwan Ciyako 0701-59 30 13

Storgöteborg Kerstin Namuth 031-10 65 03

Intresserade biodlare anmäler sig till Mikael så lägger vi in er på listan.

Göteborgs Bf har aktivt erbjudit denna samhälstjänt sedan 2007.

Min första svärm

1a juni 2007, vid 19-tiden ringde Ulf K upp mig från sitt hem vid Östra sjukhuset. De hade hittat en 20 x 40 cm svärm hängande i en häck utanför sitt hus.

Bina var väldigt fogliga och inte många flög upp då jag iklädd slöja och heltäckande klädsel sköt in en LN-låda med botten med spärrat fluster under svärmen och började dra undan grenar som skulle spärra nedfallet.

Med tre distinkta ruskningar hade svärmen dråsat ner i lådan. De höll sig snällt där och jag kunde utan större brådska sätta på en andra LN låda och lock innan jag bar ut hela paketet och ställde det på gångvägen jämte häcken så att bina skulle komma till ro.

Efter en kvart ställde jag in kupan i bilen och slog ett lakan runt den för att hålla eventuellt utsmitande bin kvar vid kupan.

Väl hemkommen ställde jag kupan bland mina andra samhällen, stoppade ner tio ramar i övre lådan och la på ett isolerat lock. Vid det laget var det nermörkt och vi tog nattvila.

Dagen därpå fyllde jag upp även den nedre lådan med 10 ramar. Skrapade ihop drygt en golfboll stor kula med hoppkramat bivax som svärmen producerat under natten för att bygga vildbyggen.

Nu en vecka senare kan jag bara konstatera att svärmen är vid stark vigör och verkar ta god vara på det gods draget. Planen är att byta drottning då mina nyodlade drottningar är äggläggande, men det verkar inte brådska då svärmen inte visat tecken på aggrisivitet.

Göteborg 070607