Styrelse & funktionärer

Ordförande           Mikael Lagerman           (Vald på årsmötet)

Vice ordförande    Janne Petersson

Kassör                    Ingemar Widheden

Sekreterare           Karin Kindbom

Ledamot                Tomas Olsson

Suppleanter           Maria Mannberg och Karl Valtersson

 

Revisorer               Leif Andersson och Angela Hallman
Revisorersättare  Per Hallman

Honungsbedömningskommittén har följande ledamöter:
Kerstin Namuth (sammankallande), Janne Petersson, Conny Jonsson

Valberedning       Conny Jonsson (sammankallande), Anna Sibinska