Göteborgs Biodlareförening

Göteborgs Biodlareförening är en förening som organiserar biodlare i Göteborgsregionen. Klubben har sitt säte i Göteborg och är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund SBR. Göteborgs Biodlareförening har drygt 70 medlemmar. Många av våra medlemmar bor i Göteborgsområdet men flera har ofta bin långt utanför Göteborg vilket gör att vi geografiskt täcker ett stort område.

Läs mer i bilagan_2023

För att komma i kontakt med Göteborgs Biodlareförening kan Du lämpligen vända dig till någon i styrelsen.


 


Nu fixar vi igen!

Se kalender TBD                  


Här finns Medlemsmöte – Bin och biologisk mångfald – ett nordiskt möte 2024-07-16                     

 


Här finns Medlemsmöte – Grillning i fruktlunden. Honungssensorik 2024-06-27             


Amerikansk yngelröta

Se https://www.facebook.com/groups/550576358471234

Vi uppmanar er att hålla er informerade genom att regelbundet besöka:

På Jordbruksverkets hemsida finns en avdelning som behandlar ” Aktuella restriktioner för bin och humlor”. Den hittar du här:
Aktuella restriktioner för bin och humlor – Jordbruksverket.se

Prenumerera på uppdateringar för att få meddelanden om nya utbrott här:
Aktuella restriktioner för bin och humlor – Jordbruksverket.se

En karta med områden där man hittat Amerikans Yngelröta och infört Skydds- och Övervakningszoner hittar du här:
Lst Bitillsynskartan (lansstyrelsen.se)

Vi vill också uppmana till försiktighet innan man flyttar bin in i vårt område eller använder utrustning i andra bigårdar än sin egen för att förhindra att vi sprider smittan.

 


Här finns Medlemsmöte – Skötselgruup 2024-06-15, Fixarträff 2024-06-16         


Här finns Medlemsmöte – Fixarträff 2024-06-09               


Här finns Medlemsmöte – Fixarträff 2024-05-24 och 2024-05-26           


Här finns Bioblitz under den Biologiska mångfaldens dag 2024-05-22             


Här finns Medlemsmöte – Fixarträff 2024-05-21 och 2024-05-19           


Här finns Medlemsmöte – Fixarträff 2024-05-06 och 2024-05-11                   


Här finns Medlemsmöte – STUDIESÖK NORDENS ARK UNDER VALBORG 2024-04-30                     


Här finns Medlemsmöte – Fixarträff 2024-04-27           


Här finns Medlemsmöte – Fixarträff 2024-04-21        


Här finns Medlemsmöte – Föreläsning om nordiska bin av Ann-Charlotte Berntsson på Nordens ark 2024-04-18                 


Här finns Medlemsmöte – Fixarträff 2024-03-24 och 2024-04-06                 


Här finns Medlemsmöte – Vad bin behöver – om pollen, nektar och ett livgivande landskap 2024-03-21         


Här finns Bio – filmen The Beekeeper 2024-03-07                         


Här finns Medlemsmöte-Conny och Kalle har mjöd snack och provning 2024-02-22           


Här finns Årsmöte Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt 2024-02-03             


Här finns Medlemsmöte – Kupsnack, olika typer av kupor historiska och nutida. Topplistkupa, Varrékupa etc… 2024-01-18           


Här finns Medlemsmöte – Bihälsa och Varroa-behandling 2023-12-14               


Här finns Medlemsmöte – Årsmöte 2023-11-16                                                                   


Här finns Medlemsmöte-Summering av bi-året 2023-10-19    


Här finns INSIGNIA-EU.                         


Här finns Medlemsmöte – BIODLINGENS PRODUKTER – GÖR DIN EGEN SALVA! – 2023-09-21                       


Här finns HONUNGENS DAG 20 AUGUSTI I SLOTTSSKOGEN – 2023-08-20               


Här finns SBR Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt- Sommarmöte 5 augusti 2023.       


Pollen

Ny om länken till Pollenkunskap och analys


BeeLab

Ny om länken till BeeLab.                                                                                                             


 Göteborgsbiodlarna