Göteborgs Biodlareförening

Göteborgs Biodlareförening är en förening som organiserar biodlare i Göteborgsregionen. Klubben har sitt säte i Göteborg och är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund SBR. Göteborgs Biodlareförening har drygt 70 medlemmar. Många av våra medlemmar bor i Göteborgsområdet men flera har ofta bin långt utanför Göteborg vilket gör att vi geografiskt täcker ett stort område.

Läs med på Bilagan 2022!

För att komma i kontakt med Göteborgs Biodlareförening kan Du lämpligen vända dig till någon i styrelsen.
_____________________________________

HYLLA MYLLRET

Nu kan du vara med och hjälpa till under de två evenemangsdagarna 21-22 maj. Se bifogad fil nedan. Vi kommer bland annat att medverka i föreläsningsprogrammet, arrangera honungsprovning, visning av observationskuporna och information om biodling. Ett bra tillfälle att stärka vår föreningsgemenskap. Du kan också passa på att sälja din sista honung om du har kvar. Om du inte kan vara med och hjälpa till är du naturligtvis välkommen ändå som åskådare.

Som vi tidigare berättat är detta en del av vårt utvecklingsarbete tillsammans med Slottsskogen. Vi vill skapa en bigård som blir mötesplatsen för Göteborgsbiodlarna. Ny forskningskupa är på ingång och Slottsskogen kommer att ställa upp med förvaring/uppehållsrum för oss. På sikt vill de bygga ny anläggning. Ni är varmt välkomna att delta i utvecklingsarbetet och framförallt att komma med den 21-22 maj i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen. Anmäl er till: Kerstin Namuth kerstin.namuth@gmail.com snarast.

Hylla Myllret! Samordning med arrangemang i Trädgårdsföreningen

Datum: 2022-05-21 Klockan: 11:00-16:00

Hylla Myllret! Samordning med arrangemang i Trädgårdsföreningen, se bilaga: Hylla myllret.

Hylla Myllret! Samordning med arrangemang i Slottsskogen och Botaniska.

Datum: 2022-05-22 Klockan: 11:00-17:00

Hylla Myllret! Samordning med arrangemang i Slottsskogen och Botaniska, se bilaga: Hylla myllret.

_____________________________________

Fruktlund den 16 juni klocka 10:00 – 12:00 med Afasis förening.

Med Tomas och Kalle visar bina i OBS-kupa etc…

______________________________________

Honungsbedömningskommitté

Vi har en Honungsbedömningskommitté till vilken vi kan lämna in vår honung och få den bedömd. Om den blir godkänd får man lov att köpa de klassiska SBR etiketter med den välkända SBR-slingan som kan sättas på burkarna under det kommande året.

Lokaler

Vi letar, men har ingen egen föreningslokal. Tips om lämplig lokaler tas tacksamt emot! Vi lånar lokal av bl.a. SV för medlemsmöten (typiskt) den tredje torsdagen i månaden kl 19. Se program under fliken Aktiviteter och utannonserade aktiviteter i Bi-tidningen för exakta uppgifter.

Utbildning

Göteborgs Biodlareförening bedriver nybörjarutbildning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Folkuniversitetet. Kurser startar normalt i slutet av februari och augusti. Se vidare under Utbildning.

Hjälp för att komma igång

För att Du ska kunna komma igång med biodling på snabbaste, billigaste och mest ändamålsenliga sätt bör Du ha hjälp av någon med erfarenhet. Det bästa sättet att starta på är att anmäla sig till vår nybörjarutbildning. Om Du inte har någon egen känning ser erbjuder våra medlemsmöten en lysande chans att hitta en fadder och att få råd från medlemmarna.

Svärmhjälp

En bisvärm är en fantastisk naturupplevelse och svärmande bin är normalt fridsamma. Är man inte biodlare kan det naturligtvis ändå upplevas både krävande och ställa till problem för de som inte är van att handskas med bin och har rätt utrustning. Bästa sättet att hantera situationen är att hålla barn och husdjur på avstånd och kontakta en biodlare snarast för att få svärmen omhändertagen.Bina hänger nämligen bara några timmar i ”klase” medans deras spanare letar upp ett nytt boställe. Då det numera är ont om ihåliga trän, blir det ofta i ventilationstrummor eller under fasader som de kryper in. Det är då mycket svårare att få ut dem levande.

För biodlaren är en svärm både ett tillfälle att sprida lite information om binas spännande liv och att få bin till ett nytt samhälle. Biodlare villiga att hjälpa till listas nedan (intresserade anmäl er till Mikael så lägger jag in er på listan):

Storgöteborg Mikael Lagerman 0709-876966 eller Pelle Hallman 0707- 767472.

Till sist hoppas vi att Du ska känna Dig välkommen till vårt gäng och att Du ska trivas med oss.