Medlemsmöte – Honungsprovning 180215

Möte som även var öppet för allmänheten med 43 deltagare, många från grannföreningarna.

Vi inledde med en introduktion (Mikael) om hur bina bor, allmänt om ett bisamhälle, binas produkter och mer i detalj om honungen.
Sedan dök vi in på djupet om förfalskad honung (Mikael), hur den manupileras och exempel på skador och effekter av livsmedelsförfalsknng.
Sedan pressenterade Karin Dragväxter och honungens smak.
Janne pressenterade hur honungsbedömning går till och vad bedömningskomiten tittar efter.
Sedan arrangerade Ingemar en mycket uppskattad honungsprovning om sex olika prover (kak, färsk och kristaliserad lind och ljung).


Som bonus berättade till slut Tomas om honung och biodling i Rumänien.